Menü Bezárás

Szász István Tas: Örömhír Zilahról 2008.11.25.

Talán még emlékeznek olvasóink arra a híradásunkra, mely az 1902 és 1968 között 66 éven át „élt”és egy éj leple alatt eltűnt zilahi Tuhutum emlékmű – Fadrusz János turul szobra –rekonstruálásának szép tervéről szólt.

A nemes próbálkozás egy az anyaországba kivándorolni kényszerült, de gyökereit nem feladó zilahi fiatalember, Tunyogi Károly nevéhez fűződik. Akik melléálltak sokan voltak. Emlékmű Bizottság jött létre. A műalkotás – az anyaországban oly sok méltatlan vitát kiváltó ősi szimbólum, a magyar totemállat – új változata elkészült.

A Kárpát-medencei (lám még leírjuk) magyar élettér (csakazértis, mert nem írhatunk – bár vannak, akik ennek örülnének – tenyészhelyet) több mint ezeréves jelképe, a magyar nemzet ennél is régibb szent madara visszaszáll a kisebbik hazába is, Zilahra, a ma Románia részét képező Párciumba. Visszaszáll és szárnyát békésen összecsukva remélhetőleg újabb évszázadokra foglalja el őrhelyét. Nem bánt és nem provokál. Csak van, csak lesz, csak emlékeztet, csak figyelmeztet és erőt, tartást sugároz. Senki ellen, de értünk.

És ez Romániában nem váltott ki olyan ellenszenvet, mint maradék hazájában. Becsületükre legyen mondva.

A tervet siker koronázta, 2008. november 9-én ünnepélyesen helyezték el ideiglenes „állomáshelyére” egy fatörzsre a zilahi református templom kertjében.

Az áldozatkész adakozókon a sor, hogy a rovásírásos talapzat is elkészülhessen, mert az engedélyt kiadták a város egyik közterére, a másik híres Fadrusz remekmű, a Wesselényi szobor közelébe, talán éppen ott ahol a hét vezér egyike Töhötöm – lováról leszállva –lándzsáját a földbe szúrta.

Zilahon az adományokat a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Zilahi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala  által erre a célra az „RZBR ROBU” SWIFT kóddal rendelkező Raiffeisen banknál megnyitott: RO17 RZBR 0000 0600 0713 8511 (Lejben) vagy RO49 RZBR 0000 0600 0713 8517 (Forintban) számlaszámra várjuk.

Magyarországon az adományokat a 1012 Budapest, Várfok utca 15/C 3/10. szám alatti székhelyű Kersch Ügyvédi Iroda az OTP Bank Rt-nél vezetett 11701004-20215189 számú letéti számlájára várjuk.

Bármilyen formában is történjék az adományozás – annak megkülönböztetése végett – az összeg rendeltetéseként „Adomány a Turul Emlékműre” megjelölést kell alkalmazni.