Menü Bezárás

Szász István Tas: Szőcs Károly messzelátójának átadására 2005.09.10.

Könyvet küldött egy barátunk, üzenetnek szánva nekünk, s tanulságos olvasmánynak, és az adományra biztatás útján, eljövendő kis magyarul olvasók megsegítésére is.

Barátunk vívódó szellem. A világgal s önmagával küzdő privát-polihisztor igényű értelmiségi, ahogy ő mondaná: a harmadik kultúra gyermeke, ki jól tudja, hogy a végtelen tudás és egyre végesebb létünk erre minket nem tesz alkalmassá.

Az úton azonban elindul, s bennünket is erre int, terelget, csábít. Szenvedélyesen és buldog szívóssággal űzi, hajtja a tudást, hogy megfejtse az igazság kapujának pinkódját.

Az ismereteinken éktelenkedő nagy hámhiányokat, kis tudás-hámszigetekkel plántálja be, mint afféle szellemi égéssebész. Hátha elindul a remélt folyamat.

Közben morcos dörmögése, darabos emlékű alakja, és makacs természete mögül éppen szemérmes szellemi bujkálása közepette kandikál ki, mindannyiunk féltve őrizgetett gyengéje és erőssége, legigazabb értéke: a nemzet és szülőföld szeretete, és az ezzel kéz a kézben járó végtelen honvágy.

Fogadjátok szeretettel ezt a könyvet.