Menü Bezárás

Néhány hónapja (fentiek szerint: az Úr /Sic!/ 1552. esztendejének szeptember havában) újabb a liberális demokráciát támogató közel-keleti segélyprogram valósulhatott volna meg Eger városában, ahol az iszlám jóvoltából történt kísérlet a maradi szuverénista erők kiűzésére.

Sajnos az ármányos rasszisták, politikailag inkorrekt populista, nacionalista, romboló és az iszlám zászlaja alatti európai egyesülést akadályozó szellemben – a helyi klérus által is támogatva, a tehetségtelen, lefizetett lantosokat alkalmazó médiatúlsúlyt megszerezve – sötét propagandájukkal megszédítették a vár választópolgárait, az oda betévedteket pedig a hatalomvágytól megrészegült Dobó nevű militarista pártvezér erőszakkal ott tartotta és feleskette pártjára, ellenkezés esetében rettentő fenyegetéseket helyezvén kilátásba.

A korrupció legsötétebb módszereivel a pártvagyont gyarapítva feltöltötte tartalékait is. A hozzá közelállók számára tette csak lehetővé az előnyös beszerzéseket és mindent az általa kedvelt székhelyének közelében álló Mészárosok Bástyájában helyezett el.

Közben, míg a fertőző góc felszámolására érkező magasan szocializált és kulturált iszlám csapatok felvonultak, ő a közösség pénzén épített titkos alagutakon, kijárt szomszédos várakba, ahol a labdajátékoknak áldozott.

A részben e diktátor erejének bűvöletében, részben erőszakosságát félve élő voksalanyokat még fel is vonultatta a vár fokán és azokat civileknek nevezve, álságos békemenetet rendezett, s a felmentő hadakkal így kommunikálva, felszólítására koporsókat hordatott roskatag vállaikon, sőt a lenézett és elnyomott roma lakósokat a rongyaikból kivilágító fehérebb alfelük mutogatására sarkallta, mondván, hogy ez a modern nemzetközi kommunikáció leghatásosabb módszere. Muzulmán ellenfél esetében különösen izgató!

Becsapott európai szövetségesei a támogatói pénzeket megvonták, elzárták az addig általa saját célokra megcsapolt forrásokat, amit ő felháborodással vett tudomásul, azt állítván, hogy Eger vára az, amely őket valójában védelmezi és vakok, ha nem látják az úgynevezett felmentő sereg valódi szándékait. És itt a tudományosan alá nem támasztható, félelemkeltő magyarázatok sorát sorra sorolta kígyóként kígyózó sorokban.

A vár körüli kontinentálisok ezért, a kívül élők egy csoportjából, jelentős 10-15 fős szimpátiatüntetést is rendeztek a falak alatt, de a szimpatizált muszlim had ezeket örömében nemi erőszakban részesítette, amit ők nem csak csendes belenyugvással fogadtak, de azt is állították, hogy a női tüntetők esetében ebből származó utódok már kevesebb széndioxidot fognak kibocsátani. A metánkibocsájtást viszont férfiak esetében szünetelt az aktus idején.

A várban a feketemellényesek egykor összegyűjtött szurokkészletét Dobóközeli női merénylők kirabolták és a tábori konyhát sem kímélve a halált megvető bátorságú felmentőkre hol túlzsíros-paprikás-, hol túlforró-szurkos folyadékokat öntöttek anélkül, hogy a felhasznált anyagról nyilvántartást vezettek volna, az ÁFA elsikkasztásáról nem is beszélve. Az ezzel kapcsolatos hamis iratokat egy kivénhedt harci könyvelő álfa karjával írta alá. Aztán, hogy az újlenyomat ne tanúskodhasson, felgyújtotta és azt is az ostromlókra hajította.

Természetesen a bennrekedtek ????????????? helyzetet és segíteni a felmentőket a rothadó góc felszámolásában, de egyikük, egy szerencsétlen rajongó diák – a rájuk jellemző kegyetlenséggel – a földalatti járatokon közelítő önfeláldozó igazhitűeket magával együtt a levegőbe repítette. Ez volt az első un. konzervatív-keresztény öngyilkos merénylet. Íme, meddig terjedhet a tömegek megtévesztése!!!

A megtévesztés módszereit, a látványos fejletség délibábját alkalmazva, olyan technikai képességeket imitáltak, amelyek félelmetességükben még a felmentő hadat is félrevezették s a szikrázva puffogó – összeszerelésre előbb egyéb célokra beszerzett nyugati alkatrészeket (pl. malomkerék) felhasználó – hadigépeket látva úgy döntöttek, hogy egyelőre nem érdemes felesleges véráldozattal is hozzájárulni a haladástól elzárkózó, megszállottan szuverénista, magukat nemzetinek nevező erők meggyőzéséhez, és elvonultak.

A jelentéktelen sikert nagy győzelemként ünneplő tehetségtelen vezetés ekkor szabadjára engedte a tömegek vad mulatozását, s azok lovaikra pattanva őrült száguldozással áldoztak leküzdhetetlen primitív génjeik parancsának.

Észre sem vették, hogy ezenközben két – azt hihetnénk ellentétes táborokat képviselő – anya, a tapasztalatszerzésre és nyelvtanulásra a nemrég felfedezett új világban meggazdagodott Soros nevű Fugger utód támogatásával kölcsönösen átadott gyermekeit visszacserélte. Az ügyletet az érzékenyítő oktatással és eltűnt ékszerek kutatásával foglalkozó Jumur Dzsek civil ngo szervezte. A fiatalok azzal a meggyőződéssel tértek vissza családjaikhoz, hogy ennek a kontinentális őrületnek véget kell majd vetni és felnőttként az egy igaz hitben egyesülő Eurábia békés, de ha kell önfeláldozó polgárai akarnak majd lenni. A várban tanuló gyermek egyetlen elismerésre méltó tapasztalatként az önmagát is felrobbantó, állítólagos diák tettét jegyezte meg.

Az ostrom történetét a populisták utóbb több esetben is hamis példaként alkalmazták az általuk lebutított és proletarizált tömegek megvezetésére.

Szász István Tas

Leányfalu 2019. július 17.