Menü Bezárás

Megrendüléssel értesültünk barátunk, a Magyar Orvosi Kamara rendíthetetlen, mindenkor becsületes, széles látókörű alelnöke a Százhalombatta Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet sebész főorvosa türelemmel viselt súlyos betegsége után 2016. március 3-án bekövetkezett haláláról.

Dr. Kováts Attila a Pannonhalmi Bencés Gimnázium elvégzése után 1980-ban szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. A végzést követően a Miskolci Megyei Kórház Traumatológiai Osztályán kezdett dolgozni, majd a sebészeti szakvizsga letétele után a Százhalombattai Rendelő Sebészetén helyezkedett el. Több mint 30 évig töretlen szorgalommal, nagy szakmai tapasztalattal, az orvoslásba vetett hittel végezte munkáját. 2000-ben egészségügyi menedzseri diplomát szerzett. Közel 11 évig igazgatóhelyettes-, majd orvos igazgatóként dolgozott az intézetben, legutóbb mint az egynapos sebészeti részleg vezető főorvosa. Tagja volt a Magyar Sebészeti Társaságnak, a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak és 2011-ben a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság vezetőségi tagjának választották. Százhalombatta Város Önkormányzata Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottságának sok éven keresztül külsős tagja lehetett. Munkáját az önkormányzat 1995-ben és 2012-ben Egészségünk Díjjal ismerte el.

Az érdekvédelmi tevékenységet szívügyének tekintette. A Magyar Orvosi Kamara megalakulásakor az elsők közt vett részt a szervezésben. A köztestületi kamara megalakulása óta vezető tisztségeket töltött be. Elévülhetetlen érdeme van a Pest Megyei Kamara életre hívásában, melynek több cikluson keresztül elnöke, ügyviteli vezetője volt. Munkásságának köszönhetően, az után, hogy 2011-ben a Magyar Orvosi Kamara alelnökévé választották, egy szabályozott, stabil gazdasági állapotban lévő kamarát hagyott az őt követő elnökre. A kamara elnökségében megújította az informatikai rendszert, az adatvédelmet, átdolgozta a tagi szolgáltatás rendszerét, és számos gazdasági javaslatának eredményeként stabilizálódott a kamara gazdálkodása. A Magyar Orvosokért Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke, a Flór Ferenc Kórház Lakosságért Közalapítvány Kuratóriumának és 2010-től a MOK Hippokratész Emlékérem Bizottságának tagja volt. Kamarai munkája elismeréseként még 2001-ben kapott Hippokratész emlékérmet.

Tartalmas és gazdag életút tört ketté. És kettétört egy olyan példaértékű kollegiális, baráti pillér, amely azoknak, akik a jó sorsuknak köszönhetően vagy gondjaik, problémáik megoldása céljából közel kerültek hozzá, egészen ritka – mondhatni korunkra nem jellemző szívességgel – bizalmat és megbízhatóságot sugározva, szakmai munkája mellett sok évtizedes kamarai tapasztalatával is bármikor készséggel állt rendelkezésére.

Szerette a szépet és pártolta, érdekelte a világ, annak minden értékével, és figyelt az értékrombolók veszedelmére. Optimista volt, hitt a jövőben, és hitet

sugárzott az előttünk álló akadályok legyőzhetőségében. Soha egyetlen percre sem kételkedett abban, hogy a magyar egészségügyet, a benne dolgozók életkörülményeit meg kell és meg lehet jobbítani.

Közismert tárgyilagossága mellett minden cselekedetét áthatotta a hitelesség. Soha nem ismert halasztást, ha segítségre volt szükség. Dr. Kováts Attila életét valóban szolgálatnak tekintette. Ezért munkája legnehezebb pillanataiban sem lehetett érezni, hogy az teher lenne számára.

Elkötelezettje volt a magyar egészségügy nemzetstratégiai fontosságú ügyének!

A betegek és kollégák szilárd támaszát nehéz betegség próbálta meg. És ennek során is helytállt. Tevékenységét utolsó percig kötelessége teljes tudatában végezte.

Elvesztése a szó legigazibb értelmében jelent pótolhatatlan űrt szakmai, hivatali és személyes életünkben. De példájának pótolhatatlan erejével, velünk marad!

Isten veled Attila!